<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="format-detection" content="telephone=no" />
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" />
<title>盛夏蝉鸣_&#12304;&#22823;&#46;&#36111;&#46;&#23478;&#12305;&#33268;&#21147;&#25171;&#36896;&#65292;&#28779;&#28909;&#20840;&#32593;&#65281;</title>
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="盛夏,或许是从那一声声的蝉鸣开始的! 蝉,天生就是一位有着金嗓子的音乐家。它或是在高高的树梢,或是在爬满绿色藤蔓的墙壁上,卖力而不知疲倦地、无忧无虑地哼唱着乐曲,有" />
<link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="/css/common.css">
</head>
<body id="alist">
<div class="header clearfix index-header">
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/tb/tb.js"></script>
</div>
<div class="nullbox"></div>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/yjjy/wenzhang.js"></script>
<header>
<div class="channels-wrap">
<ul class="channels">
<li><a href="/a/toutiao/">头条</a></li>
<li><a href='/a/yuanchuang/' class='thisclass'>原创</a> </li>
<li><a href="/a/zixun/">资讯</a></li>
<li><a href="/a/zaixian/">在线</a></li>
<li><a href="/a/jiangwen/">奖文</a></li>
<li><a href="/a/zuixin/">最新</a></li>
<li><a href="/a/kuailiao/">快料</a></li>
<li><a href="/a/duwen/">独闻</a></li>
<li><a href="/a/kaixuan/">开选</a></li>
</ul>
</div>
<div class="pop-layer" id="hidden_mmenub"></div>
</header>
<div class="search">
<form class="bdcs-search-form" role="search" action="/plus/search.php">
<input type="hidden" name="mobile" value="1" />
<input type="hidden" name="kwtype" value="0" />
<input type="text" name="q" placeholder="请输入您感兴趣的关键字" value="" maxlength="18" class="search_txt">
<input class="search_btn" value="搜 索" type="submit">
</form>
</div>
<p class="toolbar">当前位置:<a href='/'>主页</a> > <a href='/a/yuanchuang/'>原创</a> > </p>
<div class="asd"></div>
<section class="wzlist">
<div class="wtitle" id="wen">
<h1>盛夏蝉鸣</h1>
<p><span>时间:2022-07-04 11:36 | 栏目:<a href="list.php?tid=8">原创</a> | 点击:<script src="/plus/count.php?view=yes&aid=479&mid=1" type='text/javascript' language="javascript"></script></span></p>
</div>
<div class="con"> </div>
<div class="con" id="content"> <p>盛夏,或许是从那一声声的蝉鸣开始的!</p>
<p>蝉,天生就是一位有着金嗓子的音乐家。它或是在高高的树梢,或是在爬满绿色藤蔓的墙壁上,卖力而不知疲倦地、无忧无虑地哼唱着乐曲,有时高一声声,有时低一阵阵,深深浅浅地回荡在周遭的空气里。那声音像是一首永远都唱不完的多重唱,这边还没结束,那边复又开始,像浪花一样,一层层地翻涌着蝉儿们身体里所有的热情,也翻涌着夏天的活泼。</p>
<p>印象中,蝉鸣总是和树相关。凡有树荫处,皆能听到蝉鸣。当你晨起锻炼,走在林荫小道上,便会听到那欢快的声音从生机盎然的绿叶中传来,像是把酒话桑麻的故人,倾诉着各自的喜怒哀乐。当你走过黄昏的街角,漫步在幽幽的花丛小巷,也能寻觅到它们的身影。小小的个头儿,柔软的身体,透明的羽翼如玉衣般朦胧、飘逸,带着灵性;大大的眼睛,圆溜溜的,似乎想把这世界的一切好好地看个够。此时此刻,蝉鸣声像是经历丰富的长者的耳语,淡定、坦率,又充满了玄机。</p>
<p>有人不喜蝉声,觉得它太聒噪,会让人莫名地心烦意乱。倘若你能静下来,细听蝉鸣,就会感知到它歌声里的独特味道了。那一声声一阵阵跌宕起伏的蝉鸣,分明就是对生命的吟咏和赞美!</p>
<p>万物皆有灵,但纵观万物,几乎没有哪一种生灵,能如蝉一样,甘愿用十余年的蛰伏与等待,只为换得短短一个夏天的歌鸣。生命的绚烂,也许就在于那日复一日的歌唱,而不在乎经历过的那些悲忧与苦痛。</p>
<p>从声声蝉鸣中,能够感知到一种从骨子里流露出来的不断向上生长的活力。在万物疯长的夏季,阳光明媚、雨水充沛、植株葱郁,蝉亦不甘平庸,鸣于茂林修竹间,如隐士一般,吹奏着自己的旷然思绪,声声不绝。这此起彼伏的蝉鸣,既是对生命的抗争,也是对生命的珍惜,更是对生命的热情和眷恋的一种流露与表达。</p>
<p>很难想象,没有蝉鸣的夏天该是怎样的单调呢?没有蝉鸣的夏天,就少了“清风半夜鸣蝉”的爽朗;没有蝉鸣的夏天,就少了“意欲捕鸣蝉,忽然闭口立”的乐趣;没有蝉鸣的夏天,也就少了“居高声自远,非是藉秋风”的超拔与伟岸。高高低低的蝉鸣,分明就是无数人童年的美好记忆,流淌着无数的温馨与感动。</p>
<p>如今,又是盛夏时节,调皮的蝉儿们又在我的窗外哼唱起歌谣。美丽的夏月,也因着蝉儿们的欢鸣有了别样的味道……</p> </div>
<div class="art_xg">
<h4>您可能感兴趣的文章:</h4>
<ul>
<li><a href="/a/yuanchuang/632.html" title="励志语录经典短句文案">励志语录经典短句文案</a></li>
<li><a href="/a/yuanchuang/629.html" title="伤感语录">伤感语录</a></li>
<li><a href="/a/yuanchuang/623.html" title="伤感语录关于失落心情">伤感语录关于失落心情</a></li>
<li><a href="/a/yuanchuang/602.html" title="搞笑语句">搞笑语句</a></li>
<li><a href="/a/yuanchuang/594.html" title="感情文案句子伤感">感情文案句子伤感</a></li>
</ul>
</div>
</section>
<div class="asd"></div>
<section class="xgwz"> <b>相关文章</b>
<ul>
<li><span>07-14</span><a href="/a/yuanchuang/560.html" title="早安问候文案">早安问候文案</a></li>
<li><span>07-04</span><a href="/a/yuanchuang/489.html" title="远行的风景">远行的风景</a></li>
<li><span>07-14</span><a href="/a/yuanchuang/632.html" title="励志语录经典短句文案">励志语录经典短句文案</a></li>
<li><span>07-04</span><a href="/a/yuanchuang/333.html" title="丁香花开">丁香花开</a></li>
<li><span>07-04</span><a href="/a/yuanchuang/491.html" title="年的过法">年的过法</a></li>
</ul>
</section>
<div class="asd"></div>
<nav class="nav-foot">
<ul>
<li><a href="/">首页</a></li>
<li><a href="/a/toutiao/">头条</a></li>
<li><a href='/a/yuanchuang/' class='thisclass'>原创</a> </li>
<li><a href="/a/zixun/">资讯</a></li>
<li><a href="/a/zaixian/">在线</a></li>
<li><a href="/a/jiangwen/">奖文</a></li>
<li><a href="/a/zuixin/">最新</a></li>
<li><a href="/a/kuailiao/">快料</a></li>
<li><a href="/a/duwen/">独闻</a></li>
<li><a href="/a/kaixuan/">开选</a></li>
</ul>
</nav>
<footer class="footer-min">
<div class="app"> <a href="/" class="pc">返回首页</a> </div>
<div class="copyright">Copyright © 2002-2025 资讯网 版权所有 未经授权请勿转载</div>
</footer>
<div class="clearfix"></div>
</body>
</html>